Obchod

Profil firmy Zaměstnanci našeho obchodního oddělení jsou kdykoli připraveni prezentovat zákazníkům kompletní informace o nabízených službách a produktech společnosti TRIFOX, s. r. o., včetně návrhů nejopti- málnějšího řešení a závazných cenových kalkulací.

Reference