Plotter - velkoplošný tisk

Plotter

Pro tisk a výřez používáme kombinovaný tiskový a řezací plotter ROLAND VP-540 s vlastním softwarovým ripem. Tisk je prováděn pomocí ekosolventní čtyřbarevné (CMYK) technologie. Rozlišení tisku je závislé na potiskovaném materiálu (až 1440 DPi a to až do potiš- těné šíře 1370 mm).

Jsme schopni tisknout na velmi různorodé materiály - billboardový papír, samolepící vinylové fólie, reklamní plachty (jednostranné i oboustranné), perforované folie pro okenní grafiku (vhodné i pro použití na skla automobilů), transluscentní fólie pro světelnou reklamu... Pro řezanou grafiku nabízíme rozsáhlý výběr materiálů, určených pro různá prostředí a odlišné podklady (výlohy, plech....).

Pro použití tištěné a řezané grafiky v prostředí s mechanickým namáháním (polepy automobilů, podlahová grafika…) jsme schopni aplikovat speciální vinylové laminovací fólie určené pro daný druh namáhání.

Tištěnou i řezanou grafiku jsme schopni aplikovat na různé druhy materiálu s pevným povrchem (výlohy, skleněné tabule, plech, plastové desky, karoserie automobilů...)