Předání dat pro grafické studio

Textové podklady - dodané v elektronické podobě a to ve formátech TXT (pro T602), DOC (Microsoft Office 2003), RTF nebo ODT (OpenOffice.org 3.0).

Obrazové podklady - vlastní fotografie a obrazy pro scan na plochém stolním scanneru (i diapozitivy a transparentní materiály), digitální data ve formátech JPG, TIF, PNG a dalších v rozlišení 300 Dpi a velikosti 1:1.

Loga a vektorová grafika – ve formátech AI a EPS pro Adobe Illustrator CS2 a ve formátu CDR pro Corel Draw X3.

Předání dat pro předtiskovou přípravu

Tisková data ve formátu PDF s barevností CMYK a bez přiložených ICC profilů obsahující obrázky s rozlišením nejméně 300 DPi. Soubor musí obsahovat přiložená písma. Dále je nezbytné, aby grafická data měla přesah nejméně 5 mm na každou stranu čistého formátu a vyznačeny ořezové značky. Díky vlastnímu software pro elektronickou montáž dále vyžadujeme data zcela bez jakéhokoliv vyřazování (samostatně jednotlivé strany) a v objednávce je nutné zaslat popis vyřazení.