Předtisková příprava

Předtisková příprava

Předtisková příprava pro ofsetový tisk spočívá v kontrole dat, dodaných zákazníky, následné digitální archové montáži, digitálního nátisku a osvitu na digitálním CTP zařízení. Kontrolu dat provádíme pomocí software společnosti Adobe a Enfocus.

Elektronickou archovou montáž provádíme pomocí software Preps a následné ripování dat a přípravu pro osvit na CTP provádíme pomocí software pro RIP XMF (rastr standardní kruhový nebo autotipický CO-RES).

Osvit provádíme přímo na tiskové desky pomocí CTP digitální osvitové jednotky SCREEN PlateRite 4300 S (Fuji - Japonsko). Ve formátu svícené desky: 745 x 605 x 0,3 mm, s max. výkonem 20 kovolistů za hodinu. Technologie osvitu desky: termo.

RIP, CTP a tiskový stroj KOMORI máme kalibrován tak, aby tiskoviny splňovaly normu FOGRA 39.

Obecná pravidla pro předání dat.